Bestelling

Voor bestelling kunt u op eenvoudige wijze het bestelformulier invullen

Om onduidelijkheden te vermijden willen wij u de manier van bestellen en bestellingsafwikkeling aangeven.

1. Bestelling

U deelt mee welk artikel of welke artikelen u wilt kopen. Daarvoor vult u het bestelformulier in. Het invullen van het bestelformulier is eenvoudig (voorbeeld):

Artikelnummer XXXXX x aantal

Vergeet op dit bestelformulier s.v.p. niet uw gegevens (rekeningadres en voor zover afwijkend verzendadres, e-mail) te vermelden.

2. Bevestiging en aanbieding

Na binnenkomst van uw bestelling volgt er een antwoord per e-mail waarin de door u gewenste artikelen vermeld staan met de totale prijs van deze artikelen. Samen met deze lijst ontvangt u alle voor de koop noodzakelijke gegevens. Indien de artikelen niet meteen leverbaar zijn bevestigen wij uw bestelling. Hierin wordt vermeld wanneer de artikelen leverbaar zijn. In de regel zijn artikelen in ongeveer 4 weken leverbaar.

3. Aankoop

De aankoop komt tot stand door uw bevestiging tot aankoop van de artikelen. U betaalt voor verzending het op de aanbieding volledig vermelde bedrag.

Indien u tussentijds toch afziet van de koop, hoeft u verder geen actie te ondernemen. Er komt geen verplichting tot aankoop tot stand met het afgeven van een aanbieding. De aankoop komt eerst tot stand met de bevestiging van de aanbieding en het overmaken van het bedrag.

De betaling hoeft eerst te geschieden, wanneer de artikelen leverbaar zijn.

Omgekeerd geldt hetzelfde. Indien één of meer artikelen niet meer leverbaar zijn en ook niet meer geproduceerd (kunnen) worden, kan er geen aankoop tot stand komen.

4. Opdrachtsbevestiging, Verzending en bouwaanleidingen

Wanneer het door u overgemaakte bedrag op onze rekening staat ontvangt u een e-mail waarin uw opdracht wordt bevestigd. Verpakking en verzending volgt zo spoedig mogelijk op het ontvangen van het door u overgemaakte bedrag op onze rekening In deze e-mail krijgt u ook informatie over het volgen van de postzending. Hiermee kunt u op ieder gewenst moment uw zending volgen. Tevens ontvangt u per e-mail de bouwaanleiding voor uw model.