Garantie en klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info[at]petermodelbouw.nl Wij zullen ons uiterste best doen een passende oplossing voor u te vinden.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneeuwr uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

verplichte clausule

Indien een der artikelen van rechtswege of anderswege, geheel of gedeeltelijk ongeldig blijkt te zijn, treden de overige artikelen hierdoor niet buiten werking. Het ongeldig geworden artikel, of het deel hiervan, wordt zo snel mogelijk vervangen.

Recht

De verkoop geschiedt naar Nederlands recht.