Categorieën
Uncategorized

Nieuw Materiaal bij Shapeways

Ter vervanging van het Smoothest Fine Detail Plastic materiaal dat ik tot nu toe voor diverse modellen heb gebruikt, zullen deze modellen voor nieuwe bestellingen w orden geleverd in Gray Fine Detail Plastic. Dit materiaal heeft een grotere flexibiliteit dan het vroegere materiaal!